จ้างพนักงานในญี่ปุ่นได้อย่างง่ายดาย

ATA PEO Services ช่วยลดความยุ่งยากสําหรับธุรกิจของคุณในกระบวนการจ้างพนักงานในประเทศญี่ปุ่น บรรเทาความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่น โครงสร้างภาษีที่ซับซ้อน และช่วยดูแลการทำเงินเดือนทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนที่ครอบคลุมของ ATA ความต้องการในการจ้างงานระหว่างประเทศของคุณจะได้รับการจัดการอย่างเชี่ยวชาญ

ค่าเงิน
เยนญี่ปุ่น (JPY)

เมืองหลวง
โตเกียว

ภาษาราชการ
ญี่ปุ่น

รอบบัญชีเงินเดือน
รายเดือน

คุณสามารถจ้างพนักงานในญี่ปุ่นได้โดยไม่จําเป็นต้องมีนิติบุคคล

โดยปกติธุรกิจของคุณจำเป็นต้องมีนิติบุคคลในการจ้างพนักงานในประเทศญี่ปุ่น นั่นหมายความว่าต้องมีการจัดตั้งสํานักงานท้องถิ่น มีการจดทะเบียนที่อยู่นั้นเป็นบริษัทย่อย และมีการเปิดบัญชีกับธนาคารท้องถิ่น โดยตลอดกระบวนการจัดการผลประโยชน์ เงินเดือน ภาษี และกฎหมายทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาคนี้อาจใช้เวลานานหลายเดือน

ญี่ปุ่นมีกฎระเบียบแยกต่างหากสําหรับผู้รับจ้างเมื่อเทียบกับพนักงานประจำ ทําให้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระวังการจัดประเภทที่ไม่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น ATA ช่วยอำนวยความสะดวกในการจ้างพนักงานในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว เรียบง่าย และเป็นไปตามข้อกําหนด นอกจากนี้แพลตฟอร์มของเรายังทํางานโดยอัตโนมัติ เช่น การรวบรวมเอกสารภาษี เงินเดือน ผลประโยชน์และอื่น ๆ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับการจ้างงานในญี่ปุ่นของเรา

ไปที่แท็บด้านล่างเพื่อเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการจ้างพนักงานในญี่ปุ่น

ข้อกําหนดค่าแรงขั้นต่ำ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสําหรับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันอยู่ที่ 931 เยน แต่จะเพิ่มขึ้นเป็น 961 เยน (เทียบเท่า 7.30 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2023 ในปีงบประมาณใหม่ การเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำนี้เกิดขึ้นท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและเป็นผลมาจากคําสัญญาของนายกรัฐมนตรีคิชิดะในการปรับเพิ่มค่าแรง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ช่วงของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกันไปตั้งแต่ 5% ถึง 45% และคํานวณโดยใช้อัตราก้าวหน้า อัตราภาษีทั้งหมดอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเพิ่มเติม เช่น สถานะครัวเรือนและจํานวนบุตร


ประเภทของการลา ระยะเวลา
วันลาพักร้อน/วันลากิจ 11 วัน
ลาป่วย 0 วัน
ลาคลอด 14 สัปดาห์
กระบวนการเลิกจ้าง

เมื่อนายจ้างตัดสินใจที่จะเลิกจ้างลูกจ้าง พวกเขาจะต้องแจ้งให้ทราบถึงการเลิกจ้างซึ่งระบุเหตุผลในการตัดสินใจของพวกเขาด้วย หากการเลิกจ้างเกิดขึ้นทันที (summary dismissal) นายจ้างละเว้นการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ต้องชดเชยลูกจ้างด้วยการจ่ายเงินเท่ากับค่าจ้าง 30 วันซึ่งเรียกว่า "ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า"

ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า

ระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะสูงสุดอยู่ที่ 30 วัน

ค่าชดเชย

การจ่ายค่าชดเชยไม่ได้อยู่ในข้อบังคับของญี่ปุ่น

การจ่ายค่าชดเชยไม่ได้อยู่ในข้อบังคับของญี่ปุ่น

  • วันลาตามกฎหมาย
  • เงินบํานาญหรือเงินสะสมหลังเกษียณ
  • เงินบํานาญชราภาพ
  • เงินบํานาญทุพพลภาพ
  • เงินสงเคราะห์แก่ทายาท
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • ระบบการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

หลังจากที่ลูกค้าลงนามใน SOW แล้ว กระบวนการดูแลพนักงานใหม่มักจะใช้เวลาสองถึงสามวันทําการ

สัญญาจ้างพนักงาน
สัญญาจ้างงานของญี่ปุ่นไม่มีภาษาบังคับตราบใดที่ทุกฝ่ายสามารถเข้าใจภาษาที่ใช้ อย่างไรก็ตาม นายจ้างส่วนใหญ่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาสำหรับเอกสารดังกล่าว
ระยะเวลาทดลองงาน
การกําหนดระยะเวลาทดลองงานที่สามถึงหกเดือนสําหรับพนักงานใหม่ โดยเริ่มจากวันที่จ้างงานเป็นธรรมเนียมในญี่ปุ่น
ฝากข้อความถึงเรา!

ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ ส่งคําขอหรือคําถามของคุณและเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราบนโซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์ เรารอที่จะได้ยินจากคุณ

กรีนทาวเวอร์

3656/49-52 ถนนพระราม 4 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 16 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

แฟกซ์: +66 (0) 2168 4999
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ บางนา

2/51 บางนาคอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ซอยบางนาตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

แฟกซ์: +66 (0) 2744 3177
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง    ATA Services © 2024 สงวนลิขสิทธิ์