ATA PEO Services

ธุรกิจสามารถยกระดับการมุ่งเน้นไปที่งานหลักโดยใช้บริการ Professional Employer Organization (PEO) ซึ่งช่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลและการบริหาร ด้วยการร่วมมือกับผู้ให้บริการ PEO ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากบริการทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย เช่น ผลประโยชน์ของพนักงาน การประมวลผลเงินเดือน การบริหารภาษี และการจัดการความเสี่ยง PEO ยังสามารถช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงาน

ขยายธุรกิจของคุณด้วยบริการ PEO ที่ได้รับความไว้วางใจของ ATA

การคำนวณภาษี PEO
ภาษี
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์
ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์
บัญชีเงินเดือน
บัญชีเงินเดือน
ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
PEO คืออะไร ?

โดยสรุป PEO เป็นรูปแบบหนึ่งของการเอาท์ซอร์สงานทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุม หรือที่เรียกว่าการจ้างงานร่วม ซึ่งผู้ให้บริการ PEO ทําหน้าที่บริหารพนักงานที่หลากหลาย เช่น การจัดทำเงินเดือนและผลประโยชน์ในนามของธุรกิจลูกค้า

ทําไมต้องใช้บริการ PEO ?

การเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการ PEO สามารถช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุน ประหยัดเวลา ลดความเสี่ยง และพัฒนาประสบการณ์ของพนักงาน ซึ่งนี่ทําให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางธุรกิจหลักและบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น

ที่ ATA เราให้บริการ PEO ทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ

เราจัดการกับความยุ่งยาก ส่วนคุณมุ่งเน้นไปที่การเติบโต

เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล

ลดค่าใช้จ่าย

ด้วยการใช้บริการ PEO คุณสามารถเลี่ยงขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกินเวลานาน ประโยชน์หลักคือคุณไม่จําเป็นต้องจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศไทย ซึ่งนี่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก นอกจากนี้ผู้ให้บริการ PEO ยังปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม และสามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการดูแลพนักงานใหม่ จากข้อมูลของ National Association of Professional Employer Organizations ธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการ PEO มีอัตราการลาออกของพนักงานลดลง 10% ถึง 14% และเติบโตในอัตราที่เร็วขึ้น 7% ถึง 9% เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ไม่ได้ใช้บริการ PEO ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์ และ ATA ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนการบริหาร การร่วมมือกับ PEO ทั่วโลกยังสามารถช่วยในการปรับปรุงให้กระบวนการขยายธุรกิจมีประสิทธิภาพและให้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้

การขยายตลาดที่เร็วขึ้น

ธุรกิจของคุณสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและใช้ประโยชน์จากโอกาสได้เร็วขึ้นเนื่องจากคุณไม่ต้องรอการอนุมัติจากระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย ในหลายกรณี คุณสามารถให้พนักงานของคุณเริ่มงานได้ภายในไม่กี่วัน

โซลูชันการทำเงินเดือน

อุปสรรคสําคัญสําหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการขยายธุรกิจในประเทศไทยคือการจัดทำระบบเงินเดือนที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยมีกฎหมายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการทำเงินเดือน ทําให้บริษัทต่างชาติทำความเข้าใจความซับซ้อนของกฎระเบียบการจ้างงานของประเทศไทยได้ยาก

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อดีอย่างหนึ่งของการเป็นพันธมิตรกับ PEO ที่มีประสบการณ์เช่น ATA Services คือความสามารถในการมอบหมายความรับผิดชอบที่ท้าทายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้กับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น ธุรกิจระหว่างประเทศอาจวิตกเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานราชการ แต่ ATA Services สามารถให้คําแนะนําแก่ บริษัท ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการจ้างพนักงานระหว่างประเทศอย่างถูกกฎหมายชดเชยตามกฎหมายและข้อบังคับของไทยและจัดการการเลิกจ้างหากจําเป็น นอกจากนี้ PEOs สามารถรับประกันได้ว่าจํานวนภาษีที่ถูกต้องจะถูกหักออกจากค่าตอบแทนพนักงานคนงานได้รับผลประโยชน์ตามกฎหมายและเงินเดือนนั้นเป็นไปตามกฎหมาย

ขั้นตอนการเลิกจ้าง

กฎระเบียบของไทยเกี่ยวกับการยุติและการปิดธุรกิจอาจมีความซับซ้อนอย่างมากโดยมีขั้นตอนและปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กว้างขวางซึ่งใช้เวลานานและมีราคาแพง การปิดบริษัทต่างชาติในประเทศไทยอย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้มีการเก็บภาษีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าธุรกิจจะไม่ได้ดําเนินธุรกิจอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การเป็นพันธมิตรกับบริการ ATA สามารถทําให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลา ความพยายาม และค่าใช้จ่าย

จำกัดความเสี่ยงในการขยายตลาด

ทุกธุรกิจมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขยายไปยังตลาดที่ยังไม่ผ่านการทดสอบเช่นประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นสาขาหรือ บริษัท ย่อยใหม่อาจเป็นความพยายามที่มีราคาแพง ด้วยการร่วมมือกับ PEO ธุรกิจต่างประเทศสามารถบรรเทาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ได้ การทํางานกับ ATA Services ช่วยลดความเสี่ยงและให้ความรู้สึกปลอดภัย กฎหมายการจ้างงานกฎระเบียบด้านภาษีและผลประโยชน์ของพนักงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ PEO ที่มีชื่อเสียงยังคงได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณดําเนินงานตามกฎระเบียบ

ความแตกต่างของบริการด้านทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ

PEO ย่อมาจาก Professional Employer Organization เป็นบริษัทเอาท์ซอร์สประเภทหนึ่งที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแก่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยทั่วไปแล้ว PEOs จะจัดการงานต่าง ๆ เช่น การประมวลผลเงินเดือน การบริหารผลประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน และการจัดการความเสี่ยง

เมื่อบริษัททําสัญญากับ PEO  ผู้ให้บริการ PEO จะกลายเป็นนายจ้างตามกฎหมายของพนักงานของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีและการประกัน ข้อตกลงนี้เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ PEO สามารถใช้ประโยชน์จากขนาดเพื่อเจรจาต่อรองเรทราคาที่ดีกว่าสําหรับผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ประกันสุขภาพ การประกันเงินทดแทนคนงาน และแผนการเกษียณอายุ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทลูกค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่การดําเนินธุรกิจหลัก ในขณะที่ปล่อยให้งาน HR และการบริหารเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ PEO

นอกเหนือจากการจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลและการบริหารแล้ว ผู้ให้บริการ PEO ยังสามารถให้บริการอื่น ๆ ได้ เช่น การฝึกอบรมพนักงาน การสรรหาและจ้างงาน และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการใช้บริการ PEO ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงได้

PEOs ดําเนินงานภายใต้รูปแบบการจ้างงานร่วม ที่ซึ่ง PEO และ บริษัทลูกค้าจะแบ่งปันหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้าง ทั้งนี้ บริษัทลูกค้ายังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการงานประจําวันของพนักงานและรักษาการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยู่

สรุปแล้ว PEO เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแก่ธุรกิจอื่น ๆ การเอาท์ซอร์สงานด้าน HR และการบริหารกับผู้ให้บริการ PEO ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และการประหยัดต้นทุนที่อาจไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง

Employer of Record (EOR) เป็นองค์กรบุคคลที่สามที่รับผิดชอบในการจัดการทุกด้านของการจ้างงานสําหรับกลุ่มผู้รับจ้าง ซึ่งรวมถึงการทำเงินเดือน ผลประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการจัดการทรัพยากรบุคคล EOR จะกลายเป็นนายจ้างตามกฎหมายของผู้รับจ้าง โดยรับหน้าที่ทางกฎหมายและการบริหารทั้งหมดที่มาพร้อมกับการจ้างงาน

โดยทั่วไปแล้วบริการ EORs จะใช้โดยบริษัทที่ต้องการจ้างพนักงานสําหรับโปรเจกต์เฉพาะหรือชั่วคราว แต่ไม่ต้องการรับภาระการบริหารและหนี้สินทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ด้วยการเอาท์ซอร์สความรับผิดชอบเหล่านี้ให้กับผู้ให้บริการ EOR บริษัทต่าง ๆ สามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางธุรกิจหลักของพวกเขา ในขณะที่มั่นใจได้ว่าพนักงานของพวกเขาจะได้รับการจัดการและดูแลอย่างเหมาะสม

บริการ EOR มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับบริษัทที่ดําเนินงานในหลายประเทศ เนื่องจากสามารถช่วยแนะนำข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่ซับซ้อนของแต่ละประเทศได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สําหรับบริษัทที่ต้องการจ้างพนักงานในประเทศที่พวกเขาไม่มีตัวตนได้ เนื่องจาก EOR สามารถทําหน้าที่เป็นนายจ้างในท้องถิ่นและดูแลการปฏิบัติตามข้อกําหนดและข้อกําหนดทางกฎหมายที่จําเป็นทั้งหมด

ถึงแม้ Employer of Record (EOR) และ Professional Employer Organization (PEO) จะเป็นองค์กรบุคคลที่สามที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานแก่บริษัทต่าง ๆ แต่ก็มีความแตกต่างที่สําคัญบางประการ

EOR มุ่งเน้นไปที่การดูแลด้านการบริหารและกฎหมายของการจ้างงาน เช่น การทำเงินเดือน ผลประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการจัดการทรัพยากรบุคคล EOR จะกลายเป็นนายจ้างตามกฎหมายของพนักงานและรับหน้าที่ทางกฎหมายและการบริหารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

ในทางกลับกัน PEO ไม่เพียงแต่ดูด้านการบริหารและกฎหมายของการจ้างงาน แต่ยังให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม เช่น การสรรหา การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน และการดูแลประสิทธิภาพการทำงาน โดยทั่วไปแล้ว PEO จะทํางานร่วมกับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่อาจไม่มีแผนกทรัพยากรบุคคลและทําหน้าที่เป็นนายจ้างร่วมแบ่งปันความรับผิดชอบในการจ้างงานของพนักงานกับบริษัทลูกค้าด้วย

ความแตกต่างที่สําคัญอีกประการหนึ่งระหว่าง EOR และ PEO คือระดับอำนาจในการการควบคุมที่บริษัทลูกค้ามีต่อพนักงานงาน ด้วยบริการ EOR บริษัทลูกค้ายังคงมีอำนาจควบคุมงานและความรับผิดชอบในแต่ละวันของพนักงาน ส่วน EOR จะเป็นฝ่ายจัดการด้านการบริหารและกฎหมายของการจ้างงาน ด้วยบริการ PEO บริษัทลูกค้าและผู้ให้บริการ PEO จะแบ่งปันอำนาจการควบคุมพนักงานกัน โดย PEO จะจัดการด้านการบริหารและกฎหมายของการจ้างงาน ส่วนบริษัทลูกค้าจะจัดการการจัดการประจําวันของพนักงาน

โดยสรุป ในขณะที่ทั้ง EOR และ PEO ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน EOR จะมุ่งเน้นไปที่ด้านการบริหารและกฎหมายของการจ้างงานเป็นหลัก ส่วน PEO จะให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่หลากหลายและทําหน้าที่เป็นนายจ้างร่วม

RPO ย่อมาจาก Recruitment Process Outsourcing เป็นประเภทการเอาท์ซอร์สที่องค์กรทําสัญญากับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อจัดการงานการสรรหาและการจ้างงานบางส่วนหรือทั้งหมด

ภายใต้ข้อตกลง RPO ผู้ให้บริการภายนอกทําหน้าที่เป็นส่วนขยายของแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทลูกค้าและรับผิดชอบในการดูแลกระบวนการสรรหาตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดหาผู้สมัคร การคัดกรองประวัติ การสัมภาษณ์ และการเสนอตำแหน่งงาน ผู้ให้บริการ RPO อาจจัดการด้านอื่น ๆ ของการสรรหาด้วย เช่น การโปรโมทนายจ้าง การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้สมัคร และการดูแลพนักงานใหม่

RPO มักใช้โดยองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการการสรรหาบุคลากรจํานวนมากหรือกระบวนการจ้างงานมีความซับซ้อน ด้วยการเอาท์ซอร์สภาระงานเหล่านี้ให้กับผู้ให้บริการ RPO องค์กรจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และความสามารถในการปรับขนาดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ RPO อาจสามารถระบุและดําเนินการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้กระบวนการสรรหามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

สรุปแล้ว RPO เป็นประเภทของการเอาท์ซอร์สที่องค์กรทําสัญญากับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อดูแลงานการสรรหาและการจ้างงานบางส่วนหรือทั้งหมด RPO มักใช้โดยองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการการสรรหาบุคลากรจํานวนมากหรือกระบวนการจ้างงานมีความซับซ้อน

Business process outsourcing (BPO) หมายถึงการทําสัญญาเอาท์ซอร์สงานและกระบวนการทางธุรกิจบางอย่างกับผู้ให้บริการภายนอก BPO ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถมุ่งเน้นไปที่งานหลักและลดต้นทุนโดยการเอาท์ซอร์สภาระงานที่ไม่ใช่งานหลัก เช่น การบัญชี การบริการลูกค้า ทรัพยากรบุคคล และงานธุรการอื่น ๆ ให้กับผู้ให้บริการภายนอกที่เชี่ยวชาญ

BPO เป็นรูปแบบหนึ่งของการเอาท์ซอร์ส แต่จะแตกต่างจากการเอาท์ซอร์สแบบดั้งเดิมตรงที่ BPO มักจะถ่ายโอนกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดแทนที่จะเป็นงานเพียงบางอย่าง ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจเอาท์ซอร์สงานบริการลูกค้าทั้งหมดให้กับคอลเซ็นเตอร์ภายนอก หรืองานบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมดไปยังสํานักงานบัญชีภายนอก

บริการ BPO สามารถดำเนินการผ่านโมเดลที่หลากหลาย รวมถึงการเอาท์ซอร์สงานในประเทศ ในประเทศใกล้เคียง และในต่างประเทศ การเอาท์ซอร์สในประเทศหมายถึงการทําสัญญาซื้อบริการกับผู้ให้บริการในประเทศเดียวกัน ในขณะที่การเอาท์ซอร์สในประเทศใกล้เคียงเกี่ยวข้องกับการทําสัญญาซื้อบริการกับผู้ให้บริการในประเทศเพื่อนบ้าน การเอาท์ซอร์สในต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการทําสัญญาซื้อบริการกับผู้ให้บริการในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมักจะอยู่ในประเทศกําลังพัฒนาที่มีต้นทุนค่าแรงต่ำกว่า

ผู้ให้บริการ BPO มักจะมีความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ช่วยให้พวกเขาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าที่บริษัทจะสามารถทําได้เองภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการ BPO ที่เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินอาจมีซอฟต์แวร์และระบบขั้นสูงที่สามารถประมวลผลใบแจ้งหนี้และการชําระเงินได้รวดเร็วและแม่นยํากว่าแผนกการเงินของบริษัทนั้น ๆ เอง

ข้อดีหลักประการหนึ่งของบริการ BPO คือการประหยัดต้นทุน ด้วยการเอาท์ซอร์สฟังก์ชั่นที่ไม่ใช่งานหลัก บริษัทต่าง ๆ สามารถลดต้นทุนค่าแรง ค่าใช้จ่าย และความต้องการเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่มีราคาแพง ผู้ให้บริการ BPO สามารถใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดเพื่อให้บริการด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าที่บริษัทต่างๆ จะสามารถทําได้ด้วยตนเอง

ข้อดีอีกอย่างของบริการ BPO คือความยืดหยุ่น บริษัทสามารถปรับปริมาณการเอาท์ซอร์สเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามต้องการ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในความต้องการทางธุรกิจหรือสภาวะตลาด ผู้ให้บริการ BPO ยังสามารถเสนอบริการเฉพาะทางและความเชี่ยวชาญที่บริษัทนั้น ๆ อาจไม่มีภายในองค์กร เช่น การสนับสนุนลูกค้าหลายภาษาหรือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นกับบริการ BPO อยู่ โดยบริษัทอาจเผชิญกับความท้าทายในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอกและการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความสม่ำเสมอของบริการ และยังอาจมีอุปสรรคทางวัฒนธรรมและภาษาเมื่อต้องทํางานร่วมกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ นอกจากนี้ การเอาท์ซอร์สสามารถสร้างการสูญเสียงานในบริษัท ซึ่งอาจทำให้เกิดการมองในแง่ลบจากพนักงานและสาธารณชน

โดยรวมแล้วบริการ BPO อาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสําหรับบริษัทที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุน แต่จำเป็นต้องมีการวางแผนและการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จ

Administrative Services Organization (ASO) ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมแก่ธุรกิจ แต่จะแตกต่างจาก PEO ตรงที่สถานะนายจ้างจะยังคงอยู่กับธุรกิจ ซึ่งนี่หมายความว่า ในขณะที่ ASO จัดการการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด พวกเขาเป็นเพียงผู้ให้บริการภายนอกที่แยกต่างหากแทนที่จะเป็นนายจ้างร่วม โดยทั่วไปแล้ว ASO จะถูกมองว่าเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้และสามารถทํางานร่วมกับทีมธุรกิจโดยตรงเพื่อจัดการกับข้อกังวลและตอบคําถามของพวกเขา

หากคุณให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ในปัจจุบันของคุณและต้องการควบคุมบริษัทของคุณโดยตรงมากขึ้น ในขณะที่ยังแสวงหาการสนับสนุนการดําเนินงานและแนวทางที่เป็นส่วนตัว บริการ ASO อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าบริการ PEO  ด้วย ASO คุณจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลในขณะที่ยังคงรักษาผลประโยชน์ของคุณและใช้โซลูชันเทคโนโลยีตามที่คุณต้องการ

Human Resource Organizations (HRO) มักจะอนุญาตให้ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพนักงาน 1,000 คนขึ้นไปเลือกใช้บริการ HR เฉพาะบริการที่พวกเขาต้องการจะเอาท์ซอร์ส หากมีการเอาท์ซอร์สงานเพียงบางอย่าง ความสัมพันธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ใช้ร่วมกันจะถูกสร้างขึ้นระหว่าง HRO กับธุรกิจ ซึ่งนี่เป็นแนวทางดั้งเดิมทั่วไปสําหรับการเอาท์ซอร์ส HR ครั้งแรก ในกรณีที่งาน HR ทั้งหมดถูกเอาท์ซอร์ส HRO จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ในองค์กรขนาดใหญ่ บทบาทด้านทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์มักจะเป็นตําแหน่งภายใน ในขณะที่บทบาทการบริหารและยุทธวิธีมักได้รับการเอาท์ซอร์ส สําหรับองค์กรขนาดเล็ก (โดยทั่วไปมักมีพนักงานน้อยกว่า 200 คน) สามารถใช้บริการ PEO เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เดียวกัน

Portage Salarial เป็นข้อตกลงการจ้างงานที่มีความเฉพาะตัวในฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ระหว่างการทําสัญญาอิสระและการจ้างงานเต็มเวลา Portage Salarial มีโครงสร้างที่สอดคล้องสําหรับบริษัทต่างชาติที่จะได้รับประโยชน์จากบริการของคนงานที่มีถิ่นที่อยู่ในฝรั่งเศสผ่านระบบสามฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง (เรียกว่า "salarié porté") บริษัท Portage Salarial (ATA) และธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ (ซึ่งในกรณีนี้คือคุณ) ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงสองฉบับที่แยกจากกัน: หนึ่งคือระหว่างผู้รับจ้างและบริษัท Portage Salarial สําหรับการจ้างงาน และสองคือระหว่างบริษัท Portage Salarial และธุรกิจของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

ภายใต้ Portage Salarial ผู้รับจ้างจะได้รับสิทธิทั้งหมดของการจ้างงานตามกฎหมาย รวมถึงการลาโดยได้รับค่าจ้าง การได้รับผลประโยชน์จากการว่างงาน การประชุมเพื่อปรับปรุงปริมาณงาน สิทธิในการตัดการเชื่อมต่อ และการลาแบบได้รับค่าจ้างในรูปแบบต่าง ๆ ระบบการจัดเก็บภาษียังสอดคล้องกับการจ้างงานเต็มเวลาตามปกติในประเทศฝรั่งเศส และบริษัท Portage Salarial จะจัดการเรื่องประกันสังคม ประกันสุขภาพ และเงินบํานาญในนามของผู้รับจ้าง

ในสหราชอาณาจักร บริษัทนายหน้าเป็นตัวกลางการจ้างงานประเภทหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นนายจ้างสําหรับพนักงานชั่วคราวที่ทํางานตามสัญญาจ้างให้กับลูกค้าปลายทางที่หลากหลาย

ภายใต้การจัดการของบริษัทนายหน้า ผู้ทำสัญญาจะกลายเป็นพนักงานของบริษัทนายหน้า ซึ่งจะคอยจัดการเงินเดือน ภาษี และเงินสมทบประกันสังคมในนามของพวกเขา บริษัทนายหน้าจะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าของผู้ทำสัญญา รวบรวมการชําระเงินสําหรับงานที่ดำเนินการเรียบร้อย และจ่ายเงินเดือนให้ผู้รับเหมาหลังจากหักภาษีและค่าธรรมเนียม

บริษัทนายหน้ามักถูกใช้โดยผู้รับจ้างที่ทํางานในระยะสั้นหรืองานฟรีแลนซ์ และผู้ที่ไม่ต้องการจัดตั้งบริษัทของตนเองหรือผู้ที่ไม่ต้องการแบกภาระการบริหารจัดการการเงินของตนเอง การใช้บริษัทนายหน้าได้รับความนิยมมากขึ้นในสหราชอาณาจักรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายด้านภาษีที่ทําให้การทํางานผ่านบริษัทส่วนบุคคลมีข้อได้เปรียบน้อยลง

นอกจากนี้ บริษัทนายหน้ายังให้การสนับสนุนงานธุรการ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การทําบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและข้อบังคับการจ้างงาน พวกเขายังอาจเสนอผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับพนักงาน เช่น การเข้าถึงโครงการบํานาญและโปรแกรมผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทนายหน้าไม่ได้จํากัดอยู่แค่เฉพาะบางอุตสาหกรรมหรือบางภาคส่วน และสามารถรองรับอาชีพที่หลากหลาย ตั้งแต่ที่ปรึกษาด้านไอทีและวิศวกร ไปจนถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์

สิ่งสําคัญคือต้องทราบคือ ในขณะที่บริษัทนายหน้ามีโซลูชั่นที่สะดวกสําหรับพนักงานชั่วคราว แต่พวกเขาก็ไม่เหมือนกับการจ้างงานแบบดั้งเดิม พนักงานชั่วคราวของบริษัทนายหน้ามีสถานะการจ้างงานที่แตกต่างจากพนักงานประจํา และไม่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์เดียวกัน เช่น การป่วยหรือการลาหยุดที่ได้รับค่าจ้าง

ยิ่งไปกว่านั้น ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทนายหน้าจะถูกสร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน และจําเป็นสําหรับผู้รับจ้างในการหาข้อมูลและเลือกบริษัทนายหน้าที่มีชื่อเสียงและดำเนินการไปตามข้อกําหนด เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกต้อง

การเอาท์ซอร์สการจัดทำเงินเดือน คือการจ้างบริษัทภายนอกหรือผู้ให้บริการเพื่อดูแลการทำเงินเดือนขององค์กรทั้งหมดหรือบางส่วน บริการนี้เกี่ยวข้องกับการมอบหมายความรับผิดชอบในการคํานวณเงินเดือน ภาษี และผลประโยชน์ของพนักงาน รวมไปถึงการประมวลผลและแจกจ่ายเช็คเงินเดือนหรือเงินฝากโดยตรง ผู้ให้บริการยังสามารถจัดการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การยื่นภาษี การรายงานการปฏิบัติตามข้อกําหนด และการเก็บบันทึก การเอาท์ซอร์สการจัดทำเงินเดือนสามารถลดภาระงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีเงินเดือนเองภายในองค์กร ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐบาลและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดหรือการฉ้อโกง

การเอาท์ซอร์สการจัดทำเงินเดือนได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การเอาท์ซอร์สการจัดทำเงินเดือนสามารถช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาและเงิน เนื่องจากพวกเขาไม่จําเป็นต้องทุ่มเททรัพยากรในการจ้างและฝึกอบรมพนักงานทำเงินเดือน การลงทุนในซอฟต์แวร์ทำบัญชีเงินเดือน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป แต่พวกเขาสามารถพึ่งพาความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สเพื่อจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนทั้งหมด ทําให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางธุรกิจหลักของพวกเขา

การเอาท์ซอร์สการจัดทำเงินเดือนยังสามารถเพิ่มความแม่นยําและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อธุรกิจ ตัวอย่างเช่น หากบัญชีเงินเดือนไม่ได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดการจ่ายเงินมากเกินไปหรือการจ่ายเงินน้อยเกินไปของพนักงาน ซึ่งอาจทําลายขวัญกําลังใจและนําไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สมักจะมีมาตรการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีเงินเดือนได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้องและตรงเวลา ซึ่งสามารถให้ความอุ่นใจแก่ธุรกิจและลดความเสี่ยงของความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง

โดยรวมแล้วการเอาท์ซอร์สการจัดทำเงินเดือนอาจเป็นตัวเลือกที่มีค่าสําหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม โดยเสนอการช่วยลดต้นทุน ความเชี่ยวชาญ และความอุ่นใจในการจัดการเงินเดือนและข้อกําหนดการปฏิบัติตามข้อกําหนด

Staffing เอเจนซี่ทําหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการพนักงานใหม่และบุคคลที่กําลังมองหางาน  บริษัท Staffing เอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงได้กําหนดขั้นตอนเพื่อจัดความต้องการคุณสมบัติของงานให้สอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ทำงานของผู้หางาน กระบวนการนี้นําไปสู่การจับคู่ที่เหมาะสมของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งงานว่างนั้น ๆ

หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า Staffing และ Recruiting คือสิ่งเดียวกัน แต่อันที่จริงแล้วสองอย่างนี้แตกต่างกัน Staffing เอเจนซี่ดูแลกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการลาออก ซึ่งนี่รวมถึงการสรรหา การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การรักษาไว้ และการเลิกจ้างพนักงาน ในทางกลับกัน Recruiting จะเกี่ยวข้องกับช่วงแรกของการจ้างพนักงานที่คาดหวังเท่านั้น

เมื่อบริษัทติดต่อเอเจนซี่จัดหาพนักงาน พวกเขามักจะเริ่มต้นด้วยการระบุตําแหน่งงานที่พวกเขาต้องการบุคลากร (เช่น นักบัญชี) และระยะเวลาของการจ้างงาน (เช่น 3 เดือน) จากนั้นเอเจนซี่จะดําเนินการสรรหาจากกลุ่มผู้สมัครที่อยู่ในรายชื่อเพื่อหาความเข้ากันที่เป็นไปได้และติดต่อพวกเขาเพื่อวัดความสนใจในตําแหน่งงาน หากทั้งบริษัทและผู้สมัครตกลงที่จะร่วมงานกัน เอเจนซี่จะประสานงานเรื่องวันและเวลาเริ่มงาน เพื่อให้ผู้สมัครเข้าไปเริ่มทํางานที่บริษัทนั้น ๆ

การเอาท์ซอร์สพนักงานจากหน่วยงานบุคคลที่สามเป็นแนวคิดที่หมายถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการจัดการพนักงานให้กับหน่วยงานภายนอก ขณะนี้ธุรกิจจํานวนมากกําลังถ่ายโอนความรับผิดชอบเหล่านี้ไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อพยายามแบ่งเบาภาระด้านทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมความยืดหยุ่นและลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ขององค์กร แผนกเอาท์ซอร์สพนักงานจึงถูกจัดตั้งขึ้น แผนกนี้นำเสนอแนวทางที่แปลกใหม่และแตกต่างในการจัดหาโซลูชั่นที่ทันสมัยสําหรับการเอาท์ซอร์สพนักงานให้กับธุรกิจ มันทําหน้าที่เป็นตัวกลางที่ดําเนินการสรรหา จ้างงาน และฝึกอบรมพนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ แผนกนี้ยังรับผิดชอบการเก็บรักษาเอกสารของพนักงาน ดูแลผลประโยชน์ ความก้าวหน้าในอาชีพ การปรับเงินเดือนและค่าจ้าง และดูแลด้านอื่น ๆ ของการบริหารประสิทธิภาพในการทำงาน

ฝากข้อความถึงเรา!

ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ ส่งคําขอหรือคําถามของคุณและเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราบนโซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์ เรารอที่จะได้ยินจากคุณ

กรีนทาวเวอร์
3656/49-52 ถนนพระราม 4 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 16 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2168 4900-9
แฟกซ์: +66 (0) 2168 4999
info@ata-services.com
www.ata-services.com
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ บางนา
2/51 บางนาคอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ซอยบางนาตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2744 3180-9
แฟกซ์: +66 (0) 2744 3177
info@ata-services.com
www.ata-services.com
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง    ATA Services © 2024 สงวนลิขสิทธิ์